כלי לבדיקת הנתונים המובנים

Schema MarkApp נבנה על ידי
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

היסטורית הסכמות הכי נפוצות שנמצאו

?מה היא סכמה

schema markup is a system of pairing names with values in a semantic vocabulary that search engines can access. When added to your site’s code, it can help search engines categorize and index your content effectively. This is a feature that many businesses fail to take advantage of and implementing it can give your business a leg up on the competition. Furthermore, schema markup is quickly gaining ground and is an SEO feature that is definitely here to stay. Using it effectively is one way to improve your site’s visibility in this saturated space.

Source: Liraz Postan